Ergotherapie

Ergotherapie in de oncologie
Ergotherapie helpt u met problemen in het dagelijks handelen, zodat u zo optimaal mogelijk kunnen functioneren in uw eigen woon- en werkomgeving. Alledaagse handelingen die voor u belangrijk zijn, vormen het uitgangspunt van de therapie. De ergotherapie is erop gericht dat u zo zelfstandig, comfortabel en tevreden mogelijk de dag door kan komen. Een belangrijk doel van ergotherapie is de kwaliteit van leven te verbeteren. Het weer kunnen uitvoeren van activiteiten die betekenisvol voor u zijn, heeft een positief effect op het gevoel van welbevinden. De ergotherapeut helpt bij het terug krijgen van deze zelfstandigheid.

Ergotherapie kan zowel in het curatieve stadium, periode van herstel, de palliatieve fase als het terminale stadium wat voor u betekenen.

Wanneer verwijzen?
Verwijzen naar een ergotherapeut is zinvol als u beperkingen of problemen heeft bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut focust zich op de aanpak van lichamelijke, cognitieve en emotionele effecten (van de behandeling) van kanker waar u veel hinder van ondervindt. Dit gebeurt in de vorm van behandeling, coaching, voorlichting, adviezen en altijd een luisterend oor.

Specifieke aandachtsgebieden zijn:
– vermoeidheid (o.a. uitvoeren van handelingen op een dag, slaapgedrag- pijn – comfort)
– decubitus preventie
– mobiliteitsproblemen (binnen- en buitenhuis, transfers)
– verminderde zelfredzaamheid
– problemen met dagbesteding, re-integratie werk, sociale participatie
– overbelasting mantelzorger of advies aan mantelzorger over verzorging partner/familielid
– zit- en lighouding

Diagnostiek, behandeling en begeleiding vindt plaats in uw eigen leefomgeving. Ook als de omgeving (mantelzorg of thuiszorg) problemen ervaart bij het begeleiden of verzorgen kan ergotherapie ingeschakeld worden.

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar is voor ergotherapie behandeling (aan huis) een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekering of contact opnemen met de ergotherapeut.

Praktische aanpak
De ergotherapeut inventariseert samen met u (en naasten) welke beperkingen er zijn, waar interesses en behoeften liggen en welke vaardigheden of activiteiten iemand graag (weer) wil uitvoeren. Aan de hand van observatie en/ of vragenlijsten wordt een behandelplan in samenspraak met u opgesteld. De behandeling kan in het teken staan van het op een andere manier aanleren van handelingen of activiteiten, begeleiden bij het aanvragen en leren omgaan met hulpmiddelen of aanpassingen. Daarnaast krijgt u inzicht in het handelen naar uw mogelijkheden en wordt bekeken of het verhogen van uw belastbaarheid door middel van energiebesparende maatregelen en grenshantering mogelijk is. Ook kan advies geven aan mantelzorgers over de verzorging en begeleiding onderdeel van therapie zijn.

Vergoeding
Via de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering heeft u recht op 10 uur behandeling per kalenderjaar. Wel is het mogelijk dat de verzekering het bedrag eerst van uw eigen risico afhaalt. Het kan zijn dat u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft waarin u recht heeft op meer uren. Dit kunt u zelf lezen in de polisvoorwaarden of vragen bij uw verzekering. Alle uren die wij u extra behandelen (boven de 10 uur) komen voor uw eigen rekening.


Lindsey van Breemen
Ergotherapie Barendrecht
Konijnenburg 3
2994 EP Barendrecht
Tel: 06-24718840
Email: info@ergotherapie-barendrecht.nl
Website: ergotherapie-barendrecht.nl